Home > Yiddish Shiurim > Kedushas HaShabbos
Sort By:
Page of 1
40 קדושת השבת 40 קדושת השבת

תוכן השיעור: שלשה חלקים ושלש סעודות של שבת

סעודה שלישית - זמן יחוד הקב"ה עם כלל ישראל

העת רצון של מנחה; בה ינוחו יגיעי כח; להתענג בקדושת השבת

Download Price: $2.00
39 קדושת השבת 39 קדושת השבת

התוכן: ביני ובין בני ישראל - קה אכסוף נועם שבת - קדושה הכרך לשבת

שפירן א טעם אין שבת - שמירת שבת כהלכתה - מאכלי שבת

Download Price: $2.00
קדושת השבת Sample Shiur קדושת השבת Sample Shiur

אם תשיב משבת רגלך...ודבר דבר - שלא לדבר דברים בטלים בשבת שלא לישן כל השבת חידושי תורה של שבת היחוד של שבת פירוש של הזמר בני היכלא

Free Download!